top of page
CP4.jpg

Uppdrag Platsutveckling

FÖRSTA UPPDRAGET

Vårt första uppdrag är genomfört och en plats är på plats! Varmt välkomna att besöka Studio Strössel

Bakgrund:

Målet med vårt första uppdrag var att utveckla en plats med målsättning att bredda utbudet av upplevelser och medskapa ihop med föreningsliv, företag och kommunen. Platsen som etablerades är en mötesplats för konsumtion och produktion av kultur främst inom bildkonst och ordkonst. Platsen bidrar till att stärka Gällivares attraktivitet. Kultur och historia lyfts fram och ett nav skapas för konstupplevelser. Detta pilotuppdrag är en viktig symbol för samverkan i trepartnerskapet och utgör även ett praktiskt exempel och viktigt referensuppdrag för Medskapandebyrån.

Penslar

En central och levande plats för målare, skrivare, trixare och fixare.

Storgatan 9,

Gällivare.

1_lemosdesign0439_.jpg

Tillsammans tar vi fram ett koncept och bygger platsen.

Vill du vara med?

Paper Diary

Startskott och en viktig symbol för samverkan.         

Platsutveckling i trepartnerskap.

VÅR PORTFÖLJ MED UPPDRAG

I projektet är en viktig aktivitet en inventering och prioritering av platser med utvecklingspotential. För tre prioriterade platser kommer koncept att tas fram tillsammans med platsägare och intressenter. Syftet är att skapa förutsättningar för en bärkraftig verksamhet hos Medskapandebyrån genom att få fram en portfölj av potentiella platsutvecklingsuppdrag att arbeta vidare med efter projekttiden. 

Är du "platsägare", alltså fastighetsägare eller annan förvaltare av en plats, med idéer eller behov av platsutvecklng? Hör av dig till oss!

bottom of page