top of page
cp2.jpg

UPPDRAG PLATSUTVECKLING

Vårt uppdrag går ut på att utveckla fysiska platser för att skapa ett trivsammare samhälle. Vårt arbete handlar om att möta många människor för att samla på oss behov och idéer för platsutveckling. Vi utformar sedan strategier och projektplaner tillsammans med intressenter från de tre sektorerna för att hjälpa till att söka externa medel för finansieringen av platser. Vi fungerar sedan som ett stöd för projektägaren och projektledaren under utvecklandet av platsen. Viktigt för oss är fokuset på den långsiktiga driften av platsen. Förutom detta arbete gör vi ett eget strategiskt och planeringsarbete med vårt platsutvecklingsråd. Vi idélabbar och kunskapshöjer i årligt platsutvecklingsevent, vi mobiliserar resurser genom uppsökande aktiviteter, möten, nätverk, nyhetsbrev mm. Vi kartlägger och bevakar utlysningar. Här nedan kan du se vilka platser vi arbetar med nu.

EN PORTFÖLJ MED UPPDRAG

Medskapandebyrån har en portfölj med potentiella platser att utveckla och denna portfölj uppdateras kontinuerligt då vi möter nya behov, människor med idéer eller platsägare. Vilka platser som Medskapandebyrån utvecklar beslutas tillsammans med Medskapandebyråns platsutvecklingsråd. I rådet bedöms bland annat genomförbarhet med värdet av platsutveckling samtidigt som vi matchar en ev. utveckling med potentiella finansieringslösningar. 

Är du "platsägare", alltså fastighetsägare eller annan förvaltare av en plats, med idéer eller behov av platsutvecklng? Hör av dig till oss!

bottom of page