top of page
20211012_125731.jpg

BYRÅN BLIR TILL

Vi möttes i en stark längtan. I att utveckla och i att medskapa.  Behoven listades i rasande fart och utan svårigheter. Vi behöver mötesplatser, vi behöver fler aktiviteter, vi behöver fler besöksmål, vi behöver mat, vi behöver lyfta vår kultur, våra språk och berätta vår historia. Vi behöver uppleva mer. Ge människor mer, både de som bor här och besöker oss. Vi behöver ta vara på människors förmåga, driv och våra olikheter. Vi behöver jobba ihop. 

Tiden gick och i en hektisk vardag mellan inbokade arbeten och familjeliv fångade vi stunder då vi knådade och knådade. Behov, förutsättningar, egna erfarenheter, viljor, tankar, längtan och ambitioner. Höst blev till vinter, vinter till vår och Medskapandebyrån var ett namn som liksom årstiderna kom utan att vi exakt visste vilken dag det hände. Slutligen när rallarrosen blommade i topp och meddelade att sommaren var över fanns våra tankar på ett hav av post-its i alla regnbågens färger. Vi sorterade, prioriterade, konkretiserade och så fanns den där till slut. Vår vision, så simpel och självklar. Allt det handlar om är att skapa en lite trivsammare håla. Och att ha kul efter vägen. 

Vi börjar vårt arbete här i Gällivare och när vi känner oss nöjda kan vi skapa fler trevliga hålor. Det är för landsbygden våra hjärtan slår, här där man måste vara resursrik, kreativ och kroka arm för att komma framåt. Här där allt är möjligt och det finns plats för alla.

Petra Åhl och Cora Karlsson, initiativtagare till Medskapandebyrån.

PROJEKTET I KORTHET

Syftet med projektet är att bilda en organisation som i sin verksamhet arbetar med inkluderande platsutveckling vilket gör att näringar utvecklas och människor vill bo kvar, flytta hit och besöka Gällivare kommun. I projektet kommer en gemensam kunskapsplattform inom platsutveckling med Gällivares historia, kultur, natur, traditioner och värderingar som viktig utgångspunkt utvecklas. En framtida uppdragsportfölj för platsutveckling arbetas fram samt en finansieringsplan som utgör grunden för framtida verksamhet.

 

I projektet ingår också ett första platsutvecklingsuppdrag vilket kommer att utgöra en fysisk plats för samverkan inom Medskapandebyrån och som kommer att vara till nytta för boende och besökare. Projektet kommer även att genom marknadsföringen av Medskapandebyrån och utvecklingen av attraktiva och trivsamma platser bidra till en positiv bild av Gällivare kommun som samhälle.

cp2.jpg
Skiss medskapandebyrån process.png
bottom of page