top of page

Bli en medskapare

  • Föreslå en plats som behöver utvecklas – vi inventerar och samlar goda förslag till vår portfölj. 

  • Är du en platsägare eller känner du till en platsägare som vill utveckla sin plats? Tipsa oss!

  • Bli en projektägare.

  • Bli medfinansiär i Medskapandebyrån.

  • Bli medfinansiär för en utvald plats som ska utvecklas.

  • Var delaktig i utvecklingen av olika platser genom att exempelvis bidra med innehåll såsom aktiviteter, berätta om platsens historia osv. 

  • Bli finansierande medlem. Investera i platsutveckling av Gällivare och i ett trevligare samhälle med fler mötesplatser, mer kultur och ett större utbud.

Namnlös design (3).png

Medskapandebyrån utvecklar platser för ett trivsammare Gällivare. Vi vill göra det tillsammans med dig! Du kan bli medskapare som privatperson, genom din förening, ditt företag eller genom din roll på kommunen. Bidra kan du göra på många olika sätt. Här är några förslag!

bottom of page