top of page

Bli en medskapare

  • Föreslå en plats som behöver utvecklas – vi inventerar och samlar goda förslag till vår portfölj. Anlita oss för att utveckla en plats du rår om eller äger – vi ska arbeta fram 3 koncept under 2022 (kostnadsfritt för dig) och efter projekttiden är det fritt fram att anlita oss som platsutvecklare.

  • Berätta en historia – just nu utvecklar vi Storgatan 9. Vad vet du om platsen, huset, tidigare verksamheter och människor? Kom och berätta. Varje plats har en historia!

  • Forma, bygg och fyll Storgatan 9 med liv! Vårt första uppdrag är att utveckla en plats för målare, skrivare, trixare och fixare. Kom med dina idéer! Kom med din förening och skapa aktiviteter, ta en träff med ditt företag hos oss och hjälp oss ställa iordning lokalen. Vi fixar fika och förbereder insats. Se evenemangssida för att se när vi har fixarfredag. Utöver dessa fredagar kan du kontakta oss.

  • Bli finansierande medlem. Investera i platsutveckling av Gällivare och i ett trevligare samhälle med fler mötesplatser, mer kultur och ett större utbud.

Namnlös design (3).png

Medskapandebyrån utvecklar platser för ett trivsammare Gällivare. Vi vill göra det tillsammans med dig! Du kan bli medskapare som privatperson, genom din förening, ditt företag eller genom din roll på kommunen. Bidra kan du göra på många olika sätt. Här är några förslag!

bottom of page