top of page

VI ÄR EN SAMVERKANS- OCH KUNSKAPSPLATTFORM

Medskapandebyrån samlar lokala aktörer för samverkan genom vårt Platsutvecklingsråd. Rådet består av representanter från våra finansiärer samt från alla tre sektorer; föreningar, företag och det offentliga. 

Gällivares kultur och historia är viktiga komponenter när platser utvecklas och Medskapandebyråns breda nätverk med kompetenser inom dessa områden används i utvecklingen.

En årlig platsutvecklingskonferens genomförs i Gällivare i syfte att höja kompetens inom platsutveckling samt skapa större och starkare nätverk och visa på genomförda samarbeten och projekt.

Medskapandebyrån är medlemmar i Placebrander Insikt där vi har tillgång till en digital kunskapsbank, digitala trendseminarier och insiktsmöten inom platsutveckling och platsmarknadsföring. Till denna platsform är Medskapandebyrån också innehållsskapare. Vi har också  ett gemensamt erfarenhetsutbyte i en nära samverkan med forskare på Luleå Tekniska Universitet. 

Medskapandebyrån arbetar aktivt utåt på nationell nivå för att sprida våra kunskaper och erfarenheter från platsutveckling i ett trepartnerskap.

PUR - bild.png
Coming soon.png

PLATSUTVECKLINGSRÅDET

Medskapandebyrån samlar lokala aktörer för samverkan genom vårt Platsutvecklingsråd. Rådet består av representanter från våra finansiärer samt från alla tre sektorer; föreningar, företag och det offentliga. Medlemmar i rådet rekryteras löpande under sommaren och i slutet av augusti kommer vi att presentera rådet närmare samt berätta vad som är rådets uppdrag. 

bottom of page